Една легенда оживява Как да стигнете

Експозиции

Експозиции

„Къща на музите”- така в буквален превод звучи древногръцката дума за музей. Тоест според изначалната дефиниция това е място, където деветте богини на изкуствата трябва да вдъхновяват, забавляват, образоват и възпитават.

Изхождайки от тази древна дефиниция беше разработен и проектът  за реставрация и консервация на античната крепост „Цари Мали Град“, както и подредбата на различните експозиции в комплекса.  

Праистория 

Праисторическите ни артефакти и документирани археологически структури са ограничени по брой и с малък формат, но интересни по съдържание. Акцент за обекта са тракийските култови ями, представени чрез обемен макет, информационни табла и оригинални находки от светилището и района.

Друг интересен акцент в експозицията са каменени балвани (мегалитни измервателни уреди), по които древните са проследявани календарните цикли и съзвездията.

Бит и поминък през късната античност

Чрез възстановки и оригинални артефакти са представени богатото материално и културно наследство от късноантичната епоха.

Посетителите се потапят в атмосферата на ежедневния живот на местното цивилно население от перида. Занаяти, търговски връзки с др. антични центрове на империята.  Влиянието на християнството в духовния живот и отражението му в бита. Християнската символика върху предмети от бита.

Могат да се видят и разнообразни оригинални артефакти : животновъдски инвентар- подкови, петали, звънци, нашийниц.

Реконструкция на ежедневното облекло на местното население. Текстилни възстановки на костюмите. Женски костюм със съответните накити и тоалетни принадлежности.

Богата колекция от накити- фибули, пръстени, гривни, копчета, обеци, огърлици…. Обемна реконструкция на вертикален тъкачен стан.

Керамика

Керамиката е най-широко разпространения материал в един археологически обект. Тя дава най- пълна информация за функционалната същност на обекта и хронологията. Представени са различни типове от битова и култува керемика от обекта и региона.

Нумизматика 

Монетите са най-многобройните находки от обекта. Те са извор на много информация за хронологията, търговските връзки и взаимоотношения в късноантичната епоха. Колекцията включва монети от почти всички известни императори и различни номинали. Един от изключителните експонати в тази сбирка е бронзова монета-минима на инператрица Гала Плацидия.

Военен живот

С военни и охранителни функции се свързва целият живот на крепостта. Богата колекция от върхове на стрели, ножове, бойни топки и пр. може да бъде видяна от посетителите. Също така възстановка на войн с пълно бойно снаряжение- шлем, щит, меч и копие, както и действащи възстановки на обсадна техника.