Една легенда оживява Как да стигнете

Фуникуляр

През месеците януари и февруари релсовото съоръжение (фуникуляр)не работи .

Алтернатива екопътека -860 м. 

Обходен път- 2 км.