Една легенда оживява Как да стигнете

МАЙСКИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ

ПОРАДИ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПОЧИВНИ  ДНИ ПРЕЗ  МЕСЕЦ МАЙ МК  ЦАРИ  МАЛИ  ГРАД  ЩЕ БЪДЕ  ОТВОРЕН  ЗА  ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕЗ  ВСИЧКИ  ОФИЦИАЛНИ  ПРАЗНИЧНИ  ДНИ КАКТО  СЛЕДВА :01.05. 2017г .-работи  от  9:00 -  17:00 – последни  посетители.

06, 07 .05 .2017 г.- работи от 9:00 - 18:00 часа последни  посетители.

08 . 05 . 2017 г.- работи от 9:00 - 17:00 часа последни посетители.

24.05.2017г. работи от 9:00 - 17:00 часа последни посетители.

 РЕЛСОВОТО СЪОРЪЖЕНИЕ ЩЕ РАБОТИ ОТ 01. 05.2017 г. - роботното му време е съобразено с това на музейния комплекс.

 ЗАПОВЯДАЙТЕ, БЪДЕТЕ  НАШИ  ГОСТИ !!!