Една легенда оживява Как да стигнете

Профилактика Фуникуляр / Релсов асансьор

17.10.2022 г.-28.10.2022 г.Фуникуляра няма да работи поради задължителна профилактика.

 Алтернатива екопътека-860 м. ( 15% наклон).

                           екопътека-410 м. (33% наклон).

Обходен път за автомобили-2 км.(асфалтиран с наклон и стеснени участъци).

За въпроси свързани с фуникуляра 0876 075046. 

 

Бъдете здрави.