Една легенда оживява Как да стигнете

Колекция Арес

18.05.2019 г. 14:00 ч.

Обновена експозиция М.К"Цари Мали Град",представя гостуваща изложба-спасени богатства на България.

Колекция "Арес" на частен музей "Арет'е".

 

Стотици ценни археологически артефакти откупени от иманяри,аукциони или заловени преди да бъдат изнесени извън България.Колекцията носи името на тракийския Бог Арес и има образователен и дидактичен характер.Колекцията е тематично подредена по водещи добродетели ,които Бог Арес олицетворява ,а именно:Бран-Войн;Мъж-Любов;Власт-Цар;Труд-Стопанин;Вяра-Бог .

Всяка една от тези добродетели е част от философията на тракийския офоризъм.

Находките са от епохата на праисторията до ранно средновековие и произлизат от цялата територия на България.Идеите,които те олицетворяват и илюстрират са валидни за всички исторически епохи. 

 Колекцията е регистрирана по закона на Културното наследство в Министерство на културата.

Заповядайте !