Една легенда оживява Как да стигнете

Фуникуляр

21.10.20 г. Релсовото съоръжение (фуникуляр) няма да работи поради технически причини.. 

Алтернатива екопътека-860 м.

Обходен път за автомобили-2 км.

 

Бъдете здрави.