Една легенда оживява Как да стигнете

Събития 2019

  • 15 май Колекция Арес 18.05.2019 г. 14:00 ч. Обновена експозиция М.К"Цари Мали Град",представя гостуваща изложба-спасени богатства на България. Колекция "Арес" на частен музей "Арет'е". Стотици ценни археологически ар ...
  • 15 октомври Релсово съоръжение 16.10.19 г.и17.10.19 г. Релсовото съоръжение(фуникуляр) няма да работи. ⚠️ Алтернатива екопътека- 860 м. ...