Една легенда оживява Как да стигнете

Нов регламент за паркирането в с. Белчин

На основание Решение на Общински съвет Самоков № 1208 от 06 февруари 2014г., на територията на с. Белчин бе въведен нов регламент на организацията на транспортната дейност.

Въведени са следните такси за паркиране на пътни превозни средства на обособените паркинги и регламентирани терени/участъци от уличната мрежа:

-  за автобуси - 10 лв./ден

- за автомобили - 3лв./ден